Loovus

29th aug 2014

Paljud uuringud tõestavad, et lapse õppimisvõime ja õpiedu koolis sõltub tema loovusest. Meie lapsehoius peame väga tähtsaks lapse loovuse agengu toetamist ja suunamist. Loovus, sh uute ideede teke, oskus teha valikuid, näha tervikpilti, luua seoseid ning valida väärtusi, areneb aju […]