Hinnakiri

 

5 päev/nädal 4 päev/nädal 3 päev/nädal 2 päev/nädal
Täispäev € 263  € 263  € 163  € 113
Tallinna hüvitis – € 196 Tallinna hüvitis – € 196 Tallinna hüvitis – € 196 Tallinna hüvitis – € 196
Hind: € 480 Hind: € 480 Hind: € 380 Hind: € 380

* Kohatasule lisandub toiduraha: täispäva eest 3,75 euro, lühikese päeva eest 3,25 euro
Toiduraha arvestatakse lapse reaalselt lastehoius oldud päevade alusel.

MUUD TEENUSED:

Harku valla toetus 2020 aastal: €345,50 kuus (lapsevanem tasub eraldi lastehoiule € 51,50 täise paketti puhul)

Harku valla info:
Lasteaia kohatasu määrad

kui kummagi vanema või üksikvanema elukoht 31. detsembri 2020 aasta seisuga ei olnud Harku vald, siis on kohatasu 20% alammäärast
(2021. aastal 116,8 €);
kui ühe vanema elukoht oli 31. detsembri 2020 aasta seisuga Harku vald, siis on kohatasu 15% alammäärast (2021. aastal 87,6 € kuus);
kui mõlema vanema või üksikvanema elukoht oli 31. detsembri 2020 aasta seisuga Harku vald, siis on kohatasu 10% alammäärast (2021. aastal 58,4 €)

Toetuse maksmine:

toetust makstakse lapsehoiuteenuse osutajale;
lapsevanemad, kelle laps(ed) käivad eralapsehoius saavad kohatasumäära maksmiseks arveid Harku Vallavalitsuselt. Eralapsehoid esitab lapsevanemale arve toiduraha kohta. Seega saab lapsevanem kaks arvet;

Ülevalpool toodud lepingulise kliendi kuutasust on maha arvestatud Tallinna linna poolt makstav kompensatsioon allolevate andmete põhjal:

Tallinna linna toetus 2021 aastal: 196 eurot kuus
vaata lähemalt Tallinna linna kodulehelt:
toetuse suurust – http://www.tallinn.ee/Lapsehoiuteenuse-huvitamine
ja blanketi leiad siit – http://www.tallinn.ee/g4267s57645

NB! Lapsehoiu toetust saab taotleda, kui emapalk lapsehoidu tuleva lapse kohta on lõppenud!

Mida tuleb teha et kompensatsiooni saada?

Tallinna sissekirjutuse puhul tuleb ära täita TAOTLUS LAPSEHOIU TOETUSE MAKSMISEKS. Seda saab teha sissekirjutuse järgses linnaosavalitsuses sotsiaalosakonnas. (selle lapsevanema järgi, kes läheb toetus taotlema).

Võtke kaasa:
1.Pikaliiva lastehoiu arve
2. Maksmist kinnitatav dokument:
a) pangast väljatrükitud maksmiskorraldus (saadud arve alusel).
b) Kui on makstud sularahas – siis sularaha arve pitsatiga, mis on saadud Pikaliiva lastehoiust.
3. Isikuttõendav dokument
4. Lapse sünnitunistus (ainult esimesel taotlusel)
5. Oma arvelduskonto number pangas.
Raha kantakse üle teie pangaarvele tavaliselt 1-2 nädala jooksul.